Hưng Thịnh Land sắp lên sàn: Thương vụ IPO được mong chờ của ngành bất động sản năm 2022

Hưng Thịnh Land sắp lên sàn, bất động sản có thêm cổ phiếu ‘tỷ đô’ Với mục tiêu IPO năm 2023, Hưng Thịnh Land lên kế hoạch năm 2022 đạt…

Continue ReadingHưng Thịnh Land sắp lên sàn: Thương vụ IPO được mong chờ của ngành bất động sản năm 2022