You are currently viewing Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ thành khu đô thị sau 12 năm trễ hẹn

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ thành khu đô thị sau 12 năm trễ hẹn

Rate this post

Hiện Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để thực hiện dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa 1, dự tính sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025…

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các sở ngành, UBND TP.Biên Hòa về tình hình triển khai thực hiện dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa 1.

Theo ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án này các cơ quan chức năng phải tham mưu lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa 1.

Từ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với UBND TP.Biên Hòa khẩn trương thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A2 để trình phê duyệt theo đúng quy định.

Giao đơn vị có chức năng thực hiện việc lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của toàn bộ các nhà máy trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng UBND TP.Biên Hòa lập danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, cũng như xem xét về phương án lựa chọn hình thức đầu tư dự án…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng sự chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa 1 là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Do đó, các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đối với việc xem xét về phương án lựa chọn hình thức đầu tư dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Biên Hòa 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích ưu, nhược điểm của 02 phương án, gồm: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kết hợp đấu giá đất (đối với phần đất công) và đấu giá đất cuốn chiếu theo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP.Biên Hòa thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của các tổ chức và hệ thống hạ tầng.

 

Các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh nghiệp thực hiện di dời, xây dựng cơ sở mới.

UBND TP.Biên Hòa và Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu A2 để trình phê duyệt.

Theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được hình thành từ năm 1963, với diện tích 324ha.

Đến ngày 07/10/2009, Chính phủ có văn bản số 307/TB-VCP đồng ý về chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, do vướng về các chính sách, thiếu kinh phí để thực hiện nên dự án kéo dài 12 năm nay.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa, cho biết dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng của 263 hộ dân và nhiều doanh nghiệp đang thuê đất trong khu công nghiệp để sản xuất.

Đến nay, TP. Biên Hòa mới bồi thường giải phóng mặt bằng được hơn 50 hộ, còn lại hơn 200 hộ phải lập lại phương án bồi thường đất, nhà, cây trồng, các tài sản khác và số tiền cần để chi trả cho các hộ dân là gần 300 tỷ đồng.

Sức hút của thị trường Biên Hòa là vô cùng lớn

TP. Biên Hòa đã chuẩn bị khu tái định cư cho những hộ bị giải tỏa trắng ở khu vực P.Phước Tân, P.Long Bình và một số khu vực xung quanh dự án. Còn đối với các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp còn thời hạn sẽ tính toán hỗ trợ để thu hồi đất.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tất cả đều thống nhất sẽ di dời nhà máy sản xuất đến nơi khác. Vì thế, UBND tỉnh ban hành quyết định đến cuối năm 2022 là thời hạn cuối cùng để tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 phải di dời.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, cần đưa dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 vào danh sách dự án trọng điểm của tỉnh phải hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh sớm trình Ban Thường vụ danh sách thành lập Ban chỉ đạo dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để thực hiện 02 vấn đề chính: bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân trong dự án và triển khai các dự án trong từng khu.

Hoàn thiện 02 phương án để triển khai dự án: đấu thầu những khu đất công để lấy tiền giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại, hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho toàn dự án.

Trả lời