You are currently viewing Bình Định lập khu công viên phần mềm 54 ha

Bình Định lập khu công viên phần mềm 54 ha

Rate this post

Thành lập công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định quyết tâm phát triển công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và thúc đẩy, phát triển công nghệ thông tin.

Một góc khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa. (Ảnh: Zing News).

Theo đó, địa điểm thực hiện xây dựng thuộc KV2, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, có diện tích khoảng 54 ha. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 06/3/2018, mục đích quy hoạch:

– Đất công viên phần mềm (CVPM-01, CVPM-02): diện tích 10,25ha.

– Đất công viên khoa học (CVKH-02): diện tích 8,71 ha

– Đất dự án đô thị khoa học (ĐTKH-03 đến ĐTKH-08): diện tích 8,01 ha.

– Đất giao thông, cây xanh, nhà máy xử lý nước thải: 21,78 ha.

– Đất xây dựng và cho thuê khu nhà ở chuyên gia: 5,4 ha

Theo UBND tỉnh Bình Định, mục tiêu của dự án sẽ hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu – phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Dự án cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của Bình Định.

Khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định cũng được kỳ vọng tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực như: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan hàng không thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng…

Hoạt động cụ thể của khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định là trở thành đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu thực hiện các hoạt động nghiên cứu – phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin.

Nơi đây cũng sẽ trở thành nơi sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; xúc tiến thương mại công nghệ thông tin; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Ngoài ra, khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định cũng sẽ là nơi xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động CNTT; cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu vực thực hiện các chức năng nhiệm vụ nêu trên.

công viên phần mềm quang trungCông viên phần mềm Quang Trung – TPHCM

Việc đón đầu xu hướng phát triển về công nghệ số bắt đầu khi Quy Nhơn – Bình Định được tỉnh đầu tư mô hình thành phố khoa học, giáo dục đầu tiên của Việt Nam, với sự hình thành của Khu Đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Trả lời